Mads Heindorf smykker

Safir og Rubin

 

 

Behandlede og ubehandlede sten:
Safirer var meget populære i 1940erne og 1950erne. I 1980erne blev de meget udbredt, da man opfandt teknikker til at behandle og ændre på farve og klarhed gennem blandt andet varmebehandling og forskellige kemiske processer.Ved sådanne behandlinger tilføres stenene kemikalier og varme eller udsættes sågar for radioaktiv stråling. Langt de fleste safirer på markedet i dag har fået en eller anden form for behandling. Man kan opdele stenene i tre grupper:

Gruppe 1. Ubehandlede sten er sten, der ikke har været udsat for anden behan- dling, end at de er blevet faceteret og slebet. Her fremstår krystallet, som naturen har skabt det.

Gruppe 2. Varmebehandlede sten er som regel behandlet ved høje temperaturer, hvorved man har udvisket nogle typer indeslutninger i stenen for at opnå en højere klarhed og brillans. Samtidig fremmes farven, og sten, der i udgangspunktet har en svag farve, kan blive mere farverige. Korund skifter som regel ikke farve ved varmebehandling, der er altså kun tale om en intensivering af den eksisterende farve. Konsekvensen af varmebehandling kommer tydeligst til udtryk ved, at stenens naturlige glans forandres og til dels går tabt.
Safir + Rubin Mads Heindorf

Gruppe 3. Kemiske behandlinger mm.: De klassiske miner for korund, f.eks.. Kash- mir og Mogok-minen i Myanmar (Burma), er i realiteten er udtømte. Minedriften er så reduceret at man ikke kan tale om en reel produktion. Derfor forsøger man gennem forskellige manipulerende processer at skabe materiale, der ligner det klas- siske.Ved første øjekast kan det til tider være svært at skelne mellem de klassiske og de behandlede, men ved sammenligning er der en markant forskel. Med jævne mellemrum findes nye kilder af korund. De væsentligste eksempler i de seneste
år er Madagaskar og Mozambique, der leverer store mængder til markedet. Med ganske få undtagelser er råmaterialet ikke af høj kvalitet, derfor bliver det i stor stil udsat for behandling. En af de væsentligste behandlinger er berylium-behandling, hvor man ved at tilføre det giftige stof kan forandre farven så radikalt, at man kan få lysegule safirer ud af mørkegrønt råmateriale.
Den samme behandling behandling tilføres korund fra Songea i Tanzania, hvor man ved hjælp af berylium får svagt farvede safirer til at fremstå som dybrøde rubiner. Tilføring af berylium afslører oftest sig selv ved nøjere gennemsyn: stenene fremstår generelt uden glans og meget farvemættede. I gule safirer kan man som regel se
en svag grøn undertone, og i songea “rubiner” kan man i stærkt lys afsløre at den i realiteten har en orange vinrød farve. En anden væsentlig faktor, der skal tages i betragtning i forhold til berylium-behandling, er, at krystallets evne til at bryde lyset i både korte og lange bølger ødelægges. Beryliumfarvede sten kan have to farver i sig selv, men lyset spaltes nu i den samme ensartede farve, hvorved det meste af stenens “liv” går tabt. Der dukker konstant nye behandlinger op fra laboratorier, primært fra de mange fabrikker i Bangkok og Chanterburi i Thailand. Det skal tilføjes at sten, der har fået kemiske behandlinger mm. også alle er varmebehandlede.
Det er værd at bemærke, at branchen ofte kalder en varmebehandlet sten for “naturlig” eller “ubehandlet” og først betragter en sten som behandlet, når den har været udsat for kemisk eller anden manipulation. Skellet og tolerancen er et indivi- duelt standpunkt. I klassisk forstand er en ubehandlet sten, kun ubehandlet, når den ikke har været udsat for anden behandling end facettering.

For hver 100 safirer og rubiner på markedet finder man i gennemsnit kun 3, der ikke har fået hverken varme eller anden behandling. Safirer er i sig selv sjældne ædelsten, ubehandlede safirer er derfor i en kategori for sig. Sådanne sten vil altid være helt unikke, og hver enkelt sten vil fremstå med en glød og glans, man ikke ser i de behandlede sten. Har man først set safirernes naturlige skønhed kan behan- dlede safirer forekomme “søvnige” eller unaturlige i farvetone og glød.

Safir + Rubin Mads Heindorf
Mads Heindorf Jewellery | Gothersgade 105 | Copenhagen | +45 20 20 21 91 | info@madsheindorf.de