Mads Heindorf smykker

 

Sølvgråt metal
Generelt
Navn(e): Palladium
Kemisk symbol: Pd
Atomnummer: 46
Atommasse: 106,42 g/mol
Grundstofserie: Overgangsmetal
Gruppe: 10
Periode: 5
Blok: d
Elektronkonfiguration: [Kr] 4d10
Elektroner i hver skal: 2, 8, 18, 18, 0
Kovalent radius: 131 pm
Van der Waals-radius: 163 pm
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin: 2, 4 (svagt basisk oxid)
Elektronegativitet: 2,20 (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform: Fast
Krystalstruktur: Kubisk fladecentreret
Massefylde (fast stof): 12,023 g/cm3
Massefylde (væske): 10,38 g/cm3
Smeltepunkt: 1828,05K / 1554,9 °C
Kogepunkt: 3236K / 2963 °C
Smeltevarme: 16,74 kJ/mol
Fordampningsvarme: 362 kJ/mol
Varmefylde: (25 °C) J·mol–1K–1
Varmeledningsevne: (300K) 71,8 W·m–1K–1
Varmeudvidelseskoeff.: (25 °C) 11,8μm/m·K
Elektrisk resistivitet: 105,4 nΩ·m
Magnetiske egenskaber: Ikke oplyst
Mekaniske egenskaber
Youngs modul: 121 GPa
Forskydningsmodul: 44 GPa
Kompressibilitetsmodul: 180 GPa
Poissons forhold: 0,39
Hårdhed (Mohs' skala): 4,75
Hårdhed (Vickers): 461 MPa
Hårdhed (Brinell): 37,3 MPa
ID-numre
CAS-nummer: 7440-05-3
Mads Heindorf Jewellery | Gothersgade 105 | København | 20 20 21 91 | info@madsheindorf.dk