Mads Heindorf smykker

RHODIUM

 

 

Generelt
Navn(e): Rhodium
Kemisk symbol: Rh
Atomnummer: 45
Atommasse: 102,9055 g/mol
Grundstofserie: Overgangsmetal
Gruppe: 9
Periode: 5
Blok: d-blok
Elektronkonfiguration: [Kr] 4d8 5s1
Elektroner i hver skal: 2, 8, 18, 16, 1
Kovalent radius: 135 pm
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin: 2, 3, 4
Elektronegativitet: 2,28 (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform: Fast
Krystalstruktur: Kubisk fladecentreret
Massefylde (fast stof): 12,41 g/cm3
Massefylde (væske): 10,7 g/cm3
Smeltepunkt: 1964 °C
Kogepunkt: 3695 °C
Smeltevarme: 26,59 kJ/mol
Fordampningsvarme: 494 kJ/mol
Varmefylde: (25 °C) 24.98 J·mol–1K–1
Varmeledningsevne: (300 K) 150 W·m–1K–1
Varmeudvidelseskoeff.: 8,2 μm·m−1·K−1
Elektrisk resistivitet: 43,3 nΩ·m
Magnetiske egenskaber: Ingen data
Mekaniske egenskaber
Youngs modul: 275 GPa
Forskydningsmodul: 150 GPa
Kompressibilitetsmodul: 380 GPa
Poissons forhold: 0,26
Hårdhed (Mohs' skala): 6,0
Hårdhed (Vickers): 1246 MPa
Hårdhed (Brinell): 1100 MPa
ID-numre
CAS-nummer: 7440-16-6
Mads Heindorf Jewellery | Gothersgade 105 | Copenhagen | +45 20 20 21 91 | info@madsheindorf.com